Blog Featured Image

Khuda Ki Mohabbat Se Mamur Hokar


Ebm Db Ebm Khuda ki mohabbat se mamur hokar B Db Ebm Masiha uttar aaya hai noor hokar Gb Db Woh aaya hai apne hi wade ki khatir Abm Ebm Liya janm usne kuwari se aakhir Gb Ebm Db Mushir aur malik abdiat wohi hai B Ebm Salamati ka bhi Shahzada wohi hai Db B Abm Jaha ki khushi ka thikana nahi hai Db B Gb Db Ebm Kisi Dil mein gam ka tarana nahi hai Khuda ki mohabbat se... Dobara woh aayega kadir banega Woh gamgeen Dil ko munawar karega Huzoor uske tab shaadmani rahegi Khushi woh badi aasmani rahegi Nayi saltanat ka woh Raja banega Sadakat se takht ko sambhale rahega Khuda ki mohabbat se...

Confused about a guitar chord? Look it up in the guitar chords dictionary

Confused about a piano chord? Take a look at this piano chords chart
(Piano chords chart courtesy of scottbradford.us)

Print this song

This song was updated on 04/07/2019.
1306 hits

About Psalm 96:1

Flag Counter

Disclaimer