Blog Featured Image

Parampita Ki Hum Stuti Gayen


Ab Db Parampita ki hum stuti gayen Ab Fm Eb Ab Woh hi hai jo bachata hamein Ab Eb Db Eb Saare papo'n ko karta kshama Fm Eb Ab Saare rogo'n ko karta changa Parampita ki hum stuti... Dhanyawad dein uske aasano mei Aanand se aayen uske charno mei Sangeet gaakar khushi se Mukti ki chattan ko jai lalkarein Parampita ki hum stuti... Woh hi hamara hai param pita Taras khata hei sarva sada Poorab se pashchim hai jitni door Utni hi door kiye hamare gunah Parampita ki hum stuti... Maa ki tarah usne di tasalli Duniya ke khataron mei chhoda nahi Khalis doodh hei kalaam ka diya Aur dee hamesha ki zindagi Parampita ki hum stuti... Charwahe ki manind dhoondha usne Paapon kee keech se nikala hamein Humko bachaane ko jaan apni dee Taaki haath mei hum uske rahein Parampita ki hum stuti... 6.Ghonsle ko barbar torkar usne Chaha ki seekhein hum udana usse -- (2) Paron par uthaya ukaab ki tarah Taaki humko chot na lagein -- Parampita

Confused about a guitar chord? Look it up in the guitar chords dictionary

Confused about a piano chord? Take a look at this piano chords chart
(Piano chords chart courtesy of scottbradford.us)

Print this song

This song was updated on 11/04/2020.
140 hits

About Psalm 96:1

Flag Counter

Disclaimer